Stadiu proiect la data de 30.04.2016

Referitor la proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul

Galați, in perioada 2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015.

Etapa I a proiectului a fost finalizata in data de 31 decembrie 2015 si a fost in valoare de 3.911.400,00 lei.

La data curenta este in derulare Etapa a II a contractului.

Stadiu proiect la data de 31.03.2016

Referitor la proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul

Galați, in perioada 2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015.

Etapa I a proiectului a fost finalizata in data de 31 decembrie 2015 si a fost in valoare de 3.911.400,00 lei.

La data curenta este in derulare Etapa a II a contractului.

Stadiu proiect la data de 29.02.2016

Referitor la proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul

Galați, in perioada 2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015.

La data de 29 februarie 2016, este in derulare Etapa a II a contractului.

Stadiu proiect la data de 31.01.2016

Referitor la proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul

Galați, in perioada 2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015.

La data de 31 ianuarie 2016, este in derulare Etapa a II a contractului.

Stadiu proiect la data de 31.12.2015

Proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada

2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015. In prezent s-a finalizat studiul de fezabilitate preliminar complet.

 La data de 31.12.2015 s-a finalizat Etapa I ce a cuprins urmatoarele activitati:

 • Elaborarea analizei de risc si a documentatiei aferente;
 • Elaborarea studiu de fezabilitate (inclusiv investigatii pe amplasamente) preliminar complet
 • Elaborare studiu geotehnic;
 • Elaborare studiu hidrogeologic;
 • Elaborare studiu de inundabilitate;
 • Elaborare studiu topografic;
 • Elaborare expertize lucrari edilitare;
 • Elaborare expertize structuri;
 • Elaborare documentatii de avize, acorduri, autorizatii;
 • Elaborare analiza cost-beneficiu;
 • Elaborare analiza instituțională;
 • Elaborare strategia de gestionare nămol;
 • Elaborare studiu privind descarcarile deape uzate industriale
 • Elaborare strategia de achiziții;
 • Elaborare plan de coordonare insusit si aprobat de catre toate autoritatile implicate
 • Raport final intermediar.

Stadiu proiect la data de 30.11.2015

Proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada

2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015.
In prezent s-a finalizat studiul de fezabilitate preliminar complet.

Stadiu proiect la data de 31.10.2015

Proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada

2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015.
In prezent s-a finalizat studiul de fezabilitate preliminar complet.

Stadiu proiect la data de 30.09.2015

Proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada

2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015.

In prezent este in curs de elaborare studiul de fezabilitate.

Au fost predate si aprobate studiile de teren aferente elaborarii studiului de fezabilitate.

Stadiu proiect la data de 31.08.2015

Proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada

2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015.

In prezent este in curs de elaborare studiul de fezabilitate.

In perioada de raportare s-au predat studiile de teren aferente elaborarii studiului de fezabilitate.

Stadiu proiect la data de 31.07.2015

Proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada

2014-2020 ”. In prezent este in curs de elaborare studiul de fezabilitate.

In perioada de raportare s-au predat studiile de teren aferente elaborarii studiului de fezabilitate respectiv:

 • studiul topografic aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 36457/22.07.2015;
 • studiu geotehnic in curs de revizuire; - studiu de inundabilitate aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34890/13.07.2015
 • studiu hidrogeologic aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34894/13.07.2015
 • expertize edilitare aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34900/13.07.2015
 • expertize structuri aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34904/13.07.2015
 • studiu privind balanta apei aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34878/13.07.2015
 • studiu privind calitatea apei uzate aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34885/13.07.2015
 • studiu privind calitatea apei potabile aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34881/13.07.2015
 • raport privind tratabilitatea aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34875/13.07.2015.

Stadiu proiect la data de 30.06.2015

Proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul

Galați, in perioada 2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015.

Rapoartele si livrabilele predate pana la data curenta de catre consultant sunt:

 • raportul de inceput aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 28545/18.06.2015;
 • analiza de risc privind implementarea contractelor de lucrari derulate in cadrul POS Mediu 2007-2013 aprobata de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 28546/18.06.2015.

In prezent este in curs de elaborare studiul de fezabilitate.

Stadiu proiect la data de 29.05.2015

Proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul

Galați, in perioada 2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015.

In prezent sunt in curs de elaborare studiile preliminare, de teren, care stau la baza elaborării studiului de fezabilitate.

Departamentul de Implementare a Proiectului

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiect vă puteți adresa Departamentului de Implementare a Proiectului (DIP) din cadrul societății Apă Canal Galați. Persoane de contact:

Condurache Carmen - Manager DIP;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 365;
Batog Laura - Ofiter Relatii Publice;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 365;