Despre Proiect

Proiectul  „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 – 2020” are ca scop realizarea documentelor necesare în vederea obținerii cofinanțării de la Uniunea Europeană pentru lucrări în infrastructura de apă și apă uzată în următoarele U.A.T-uri din județul Galați: mun. Galați, orașul Tecuci și Berești, comuna Cosmești, comuna Șendreni, comuna Pechea, comuna Slobozia Conachi, comuna Liești, comuna Ivești, comuna Barcea, comuna Umbrărești, comuna Movileni, comuna Braniștea, comuna Independența, comuna Piscu, comuna Tudor Vladimirescu, comuna Fundeni, comuna Drăgănești, comuna Cuza Vodă, comuna Berești Meria, comuna Smârdan.               .

Principalele activități vor consta în:

  1. Realizarea Analizei de Risc privind implementarea contractelor de lucrări derulate în cadrul POS Mediu 2007-2013 și în functie de rezultatul analizei de risc se va revizui lista prioritară de investiții și documentele conexe etc.;
  2. Elaborarea documentelor suport la aplicația de finanțare (studiu de fezabilitate, analiza economico-financiară, analiza instituțională, evaluarea impactului asupra mediului și elaborarea documentației pentru Natura 2000, studiu privind descărcările de ape uzate industriale, studiul privind gestiunea nămolului, strategie de achiziții, studii geotehnice, topografice, de inundabilitate, hidrogeologice, calitate apă, calitate apă uzată, expertize, etc.), sprijin în procesul de evaluare a aplicației de finanțare până la aprobarea finală (inclusiv prin finalizarea formularului aplicației de finanțare);
  3. Realizarea documentatiilor de atribuire, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a contractelor;
  4. Desfășurarea a două seminarii/workshopuri;
  5. Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor.

Acest proiect se va derula în două etape:

Prima etapă : până la 31.12.2015
Cea de-a doua etapă: 01.01.2016 - decembrie 2020.

Pentru prima etapă de derulare a contractului valoarea totală aprobată a proiectului conform contractului de finanțare semnat în data de 22.09.2014 de către societatea Apă Canal S.A. cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este: 10.739.515 lei fără TVA din care:

  • Finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională - 8.750.557 lei fără TVA
  • Finanțare nerambursabilă de la Bugetul de Stat - 1.881.563 lei
  • Finanțare din contribuția locală - 107.395 lei

Departamentul de Implementare a Proiectului

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiect vă puteți adresa Departamentului de Implementare a Proiectului (DIP) din cadrul societății Apă Canal Galați. Persoane de contact:

Condurache Carmen - Manager DIP;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 365;
Batog Laura - Ofiter Relatii Publice;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 365;