PROIECT: ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE
ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI DE APĂ UZATĂ
DIN GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 - 2020
INVESTIȚII PENTRU EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE - APA CANAL GALATI

Stadiu proiect la data de 31.12.2015

Proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada 2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015. In prezent s-a finalizat studiul de fezabilitate preliminar complet.

 La data de 31.12.2015 s-a finalizat Etapa I ce a cuprins urmatoarele activitati:

 • Elaborarea analizei de risc si a documentatiei aferente;
 • Elaborarea studiu de fezabilitate (inclusiv investigatii pe amplasamente) preliminar complet
 • Elaborare studiu geotehnic;
 • Elaborare studiu hidrogeologic;
 • Elaborare studiu de inundabilitate;
 • Elaborare studiu topografic;
 • Elaborare expertize lucrari edilitare;
 • Elaborare expertize structuri;
 • Elaborare documentatii de avize, acorduri, autorizatii;
 • Elaborare analiza cost-beneficiu;
 • Elaborare analiza instituțională;
 • Elaborare strategia de gestionare nămol;
 • Elaborare studiu privind descarcarile deape uzate industriale
 • Elaborare strategia de achiziții;
 • Elaborare plan de coordonare insusit si aprobat de catre toate autoritatile implicate
 • Raport final intermediar.
Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiecti vă puteți adresa Departament Implementare Proiecte din cadrul societății Apa Canal Galați.
Persoana de contact: Condurache Carmen - Manager DIP; e-mail: condurache.carmen@apa-canal.ro; telefon: 0236 473 365
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României