PROIECT: ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE
ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI DE APĂ UZATĂ
DIN GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 - 2020
INVESTIȚII PENTRU EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE - APA CANAL GALATI

Stadiu proiect la data de 31.07.2015

Proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada 2014-2020 ”. In prezent este in curs de elaborare studiul de fezabilitate.

In perioada de raportare s-au predat studiile de teren aferente elaborarii studiului de fezabilitate respectiv:

  • studiul topografic aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 36457/22.07.2015;
  • studiu geotehnic in curs de revizuire; - studiu de inundabilitate aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34890/13.07.2015
  • studiu hidrogeologic aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34894/13.07.2015
  • expertize edilitare aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34900/13.07.2015
  • expertize structuri aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34904/13.07.2015
  • studiu privind balanta apei aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34878/13.07.2015
  • studiu privind calitatea apei uzate aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34885/13.07.2015
  • studiu privind calitatea apei potabile aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34881/13.07.2015
  • raport privind tratabilitatea aprobat de comisia tehnico-economica a Apa Canal SA Galati prin avizul nr. 34875/13.07.2015.
Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiecti vă puteți adresa Departament Implementare Proiecte din cadrul societății Apa Canal Galați.
Persoana de contact: Condurache Carmen - Manager DIP; e-mail: condurache.carmen@apa-canal.ro; telefon: 0236 473 365
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României