Stadiu proiect la data de 31.12.2015

Proiectul de “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada

2014-2020 ”, in data de 20.03.2015, s-a semnat contractul cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S - S.C. ROMPROED S.A. si s-a emis ordin de începere pe data de 01.04.2015. In prezent s-a finalizat studiul de fezabilitate preliminar complet.

 La data de 31.12.2015 s-a finalizat Etapa I ce a cuprins urmatoarele activitati:

 • Elaborarea analizei de risc si a documentatiei aferente;
 • Elaborarea studiu de fezabilitate (inclusiv investigatii pe amplasamente) preliminar complet
 • Elaborare studiu geotehnic;
 • Elaborare studiu hidrogeologic;
 • Elaborare studiu de inundabilitate;
 • Elaborare studiu topografic;
 • Elaborare expertize lucrari edilitare;
 • Elaborare expertize structuri;
 • Elaborare documentatii de avize, acorduri, autorizatii;
 • Elaborare analiza cost-beneficiu;
 • Elaborare analiza instituțională;
 • Elaborare strategia de gestionare nămol;
 • Elaborare studiu privind descarcarile deape uzate industriale
 • Elaborare strategia de achiziții;
 • Elaborare plan de coordonare insusit si aprobat de catre toate autoritatile implicate
 • Raport final intermediar.

Departamentul de Implementare a Proiectului

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiect vă puteți adresa Departamentului de Implementare a Proiectului (DIP) din cadrul societății Apă Canal Galați. Persoane de contact:

Condurache Carmen - Manager DIP;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 365;
Batog Laura - Ofiter Relatii Publice;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 365;